Privatlivspolitik

Persondata
Mette Gleerup, CVR.nr. 19872408, behandler oplysninger om dig som kunde til brug for mit kunderegister, når jeg laver journalføring og bogføring.

Generelt
Klinikkens dataansvarlige, Mette Gleerup, er ansvarlig for, at oplysningerne behandles i overensstemmelse med Persondataforordningen (GDPR), herunder at der kun behandles relevante oplysninger, og at de behandles lovligt, rimeligt og gennemsigtigt.
Personoplysninger om kunder i klinikken behandles udelukkende internt i klinikken og videregives ikke til tredjemand med mindre du beder mig om at indberette til Sygesikring Danmark, dit pensionsselskab, forsikringsselskab eller lign.

Hvilke oplysninger har jeg brug for at have:
Jeg har brug for almindelige oplysninger om dit navn, adresse, tlf.nr. og e-mail adresse. Derudover oplysninger om dit helbred og sundhedstilstand.

Formålet med indsamling af oplysninger:
Jeg indsamler personoplysninger for at kunne igangsætte og tilrettelægge et behandlingsforløb målrettet dig. Der behandles kun personoplysninger, som du som kunde ved samtykke har overdraget til os.

Hvor længe gemmer jeg dine oplysninger:
Alle oplysninger gemmes i op til 5 år, hvorefter de vil blive slettet/tilintetgjort. Personoplysninger kan opbevares længere hvis der er et eksisterende kundeforhold.

Sikkerhedsprocedurer:
PC-adgang, som kun den dataansvarlige kender. Jeg sørger for at PC’en ikke står tilgængelig for andres brug.
Mobil-touchID, som kun gælder for den dataansvarlige. Jeg sørger for at mobilen ikke er tilgængelig for andres brug.
Min hjemmeside er sikret via SSL
Mine emails sendes TSL krypterede
Evt. håndskrevne journaler opbevares i aflåselig boks i klinikken, som aflåses, når der ikke er åbent.

Dine rettigheder:
Du har som kunde ret til at anmode klinikkens dataansvarlige om indsigt i, berigtigelse og sletning af personoplysninger om dig eller at gøre indsigelse mod klinikkens behandling.

Hvis du ønsker at klage over min behandling af dine personoplysninger kan dette ske til Datatilsynet:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Ovenstående vil blive opdateret og rettet ved nye retningslinjer fra Datatilsynet

Sidst rettet
7. januar 2019